Zasílání majetku

Naše nabídka obsahuje pronájem celých kontejnerů a také místa v kontejneru, platíte za plochu, kterou zabere vaše zásilka. Proto také můžeme pružně přizpůsobit nabídku vašim požadavkům. Zda zasíláte celý kontejner, vozidlo nebo také několik balíků, vy rozhodujete, která z nabídek je pro vás vhodná. Pamatujte, že v rámci stěhovaného majetku nemusíte zasílat všechno v jedné zásilce. Osoby, které se stěhují, mají čas až 12 měsíců od zahájení procesu přestěhování na dovezení svého majetku.

Přemýšlíte o tom, zda můžete použít zásilku v rámci procesu stěhovaní majetku?

Proces stěhování majetku je určen pro osoby, které přijíždějí do Polska s úmyslem trvalého usazení – zabydlení se. Odbavení věcí v rámci stěhovaného majetku je spojeno s osvobozením věcí – majetku stěhující se osoby od celních a správních poplatků v Polsku.

Požadavky na osoby, které chtějí použít výše uvedený proces, jsou následující:

 • prokázání alespoň 12měsíčního pobytu v USA. Vás pobyt můžete doložit například daňovým zúčtováním za poslední rok, jinými účty se zachováním posloupnosti po dobu 12 měsíců (faktury za elektřinu, byt, telefon atd.).
 • potvrzení o přihlášení k trvalému pobytu v Polsku – jako důkaz zabydlení se. Potvrzení se musí předložit při provádění celního odbavení.
 • věci zasílané v rámci majetku musí používat stěhující se osoba.
 • automobily musí být používány na území USA minimálně 6 měsíců před ukončením pobytu stěhující se osoby.
 • stěhující se osoba může zaslat své věci v období 12 měsíců od data zahájení procesu stěhování majetku.

Celní a daňové osvobození pro zásilky realizované v rámci stěhovaného majetku se poskytuje pod podmínkou neodstoupení po dobu 12 měsíců ode dne schválení do obratu. V případě porušení této podmínky vzniká povinnost uhrazení celních a dovozních poplatků.

Předměty, které nelze zasílat v rámci stěhovaného majetku:

 • zboží určené pro spotřebu,
 • alkoholické nápoje,
 • tabák a tabákové výrobky,
 • ojeté dopravní prostředky,
 • předměty používané k vykonávání řemesla nebo povolání, jiné než přenosné nástroje a zařízení potřebné pro provádění těchto aktivit,
 • čisticí/chemické prostředky,
 • automobilové díly.

Máte více dotazů? Zveme vás ke kontaktu s naší Celní agenturou, firmou DOMA SERVICES, jejíž zaměstnanci rádi ochotně odpoví na veškeré dotazy.