Podporujeme mnoho podnikatelů účastnících se obchodního výměny mezi USA a Polskem

Pro naše korporátní klienty, kteří provádějí pravidelné importní nebo exportní zásilky, poskytujeme služby v rámci letecké a námořní přepravy, skladování, konsolidace a také celních služeb převáženého zboží. Zajišťujeme komplexní služby přepravovaných nákladů, nezávisle na vybraném způsobu přepravy a zeměpisném směru. Zveme vás ke kontaktu, projednejme, jak můžete zoptimalizovat vaše logistické náklady.

Evropské distribuční centrum se nachází v Sękocinie Starym u Warszawy, kde se nachází skladovací a dopravní středisko firmy, celní agentura a celní sklad.

Ověřeným partnerem je certifikovaný partner. Agencja Celna DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz, má status oprávněného hospodářského subjektu – Certifikát AEO v rámci celního zjednodušení. Status AEO je Celní kodex Společenství, který byl zaveden do právního řádu Evropské unie dne 1. ledna 2008 za účelem vytvoření bezpečného dodávkového řetězce. Udělení statusu AEO je uznání podnikatele za oprávněný hospodářský subjekt, to znamená privilegovaný subjekt, jemuž přísluší řada zjednodušení při provádění obchodní výměny. Status AEO udělený v jednom členském státě Evropské unie je uznáván v celé Evropské unii.