Sťahovanie majetku

Naša ponuka zahŕňa prenájom celých kontajnerov, rovnako ako miesta v kontajneri, platíte za priestor, ktorý vaša zásielka zaberie. Preto môžeme flexibilne prispôsobiť svoju ponuku vašim potrebám. Posielate celý kontajner, auto alebo niekoľko balíkov – vy rozhodujete, ktorá z týchto možností je pre vás výhodná. Nezabudnite, že v rámci majetku presídlenia nemusíte všetko posielať jedným dopravným prostriedkom. Osoby, ktoré sa presídľujú, majú čas do 12 mesiacov od začatia postupu majetku presídlenia, aby si stiahli svoj majetok.

Zaujímalo by vás, či môžete využiť zaslanie v rámci postupu majetku presídlenia?

Postup majetku presídlenia je určený pre osoby prichádzajúce do Poľska s úmyslom trvalého pobytu – usadenia sa. Odbavenie veci v rámci majetku presídlenia súvisí s oslobodením vecí – majetku osoby presídľujúcej sa z colných a daňových poplatkov v Poľsku.

Požiadavky pre osoby, ktoré chcú uplatniť vyššie uvedený postup sú nasledovné:

 • doloženie aspoň 12-mesačného pobytu v USA. Váš pobyt je možné doložiť napríklad daňovým priznaním za posledný rok, inými účtami so zachovaním kontinuity po dobu 12 mesiacov (účty za: elektrinu, byt, telefón atď.)
 • potvrdenie o trvalom pobyte v Poľsku – ako dôkaz o usadení sa. Potvrdenie by malo byť predložené počas colného odbavenia.
 • veci odoslané ako súčasť majetku musia byť používané osobou, ktorá sa presídľuje (presídlencom).
 • automobily by mali byť používané na území USA po dobu najmenej 6 mesiacov pred ukončením pobytu zo strany presídlenca.
 • presídlenec môže poslať svoje veci v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia postupu majetku presídlenia.

Oslobodenie od cla a dane pre zásielky uskutočňované v rámci majetku presídlenia sa udeľuje za podmienky, že tento nebude nikomu odstúpený po dobu 12 mesiacov odo dňa pripustenia do obratu. V prípade porušenia tejto podmienky vzniká povinnosť uhradiť dovozné clo.

Predmety, ktoré nie je možné posielať ako súčasť majetku presídlenia:

 • tovary určené na spotrebu,
 • alkoholické nápoje,
 • tabak a tabakové výrobky,
 • komerčné dopravné prostriedky,
 • predmety, ktoré sa používajú na účely výkonu remesla alebo povolania, okrem prenosných nástrojov a vybavenia potrebného na vykonávanie týchto činností,
 • čistiace prostriedky/ chemikálie,
 • automobilové dielce.

Máte ďalšie dotazy? Obráťte sa, prosím, na našu Colnú agentúru – firmu DOMA SERVICES, ktorej zamestnanci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.