Poskytujeme podporu celej rade podnikov – účastníkov obchodnej výmeny medzi USA a Poľskom

Pre našich zákazníkov – podnikateľóv, ktorí uskutočňujú pravidelné dovozné alebo vývozné zásielky, poskytujeme služby v oblasti leteckej a námornej dopravy, skladovania, konsolidácie a colných služieb pre prepravovaný tovar. Poskytujeme komplexné služby pre prepravované náklady, bez ohľadu na vybraný druh dopravy a geografický smer. Neváhajte nás kontaktovať, porozprávame sa o tom, ako môžeme optimalizovať vaše náklady na logistiku.

Európske distribučné centrum sa nachádza v obci Sękocin Stary pri Varšave, kde je umiestnená skladová a prepravná základňa firmy, Colná agentúra a Uznávané miesto colného odbavenia.

Osvedčený partner je certifikovaným partnerom. Colná agentúra DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz má status oprávneného podnikateľa – Certifikát AEO na zjednodušené colné postupy. Status AEO je inštitúcia Colného kódexu Spoločenstva, ktorá bola zavedená do právneho poriadku Európskej únie 1. januára 2008 s cieľom vytvoriť bezpečný reťazec dodávok. Udelenie statusu AEO je uznaním podnikateľa za Oprávnený hospodársky subjekt, to znamená privilegovaný subjekt, ktorý má celú radu výhod pri obchodnej výmene tovarov. Status AEO udelený v jednom členskom štáte Európskej únie je uznávaný v celej Európskej únii.