Cargo Shipment

Wspieramy wiele biznesów uczestniczących w obrocie handlowym pomiędzy USA a Polską

Dla naszych klientów biznesowych, realizujących regularne wysyłki importowe czy też eksportowe, świadczymy usługi w zakresie transportu lotniczego i morskiego, magazynowania, konsolidacji, jak również obsługi celnej przewożonych towarów.   Zapewniamy kompleksową obsługę przewożonych ładunków, niezależnie od wybranej gałęzi transportu oraz kierunku geograficznego. Zapraszamy do kontaktu, porozmawiajmy, jak możemy zoptymalizować twoje koszty logistyczne.

Europejskie centrum dystrybucji mieści się w Sękocinie Starym k. Warszawy, gdzie znajduje się baza magazynowo – transportowa firmy, Agencja Celna oraz Miejsce Uznane Odpraw Celnych.

Sprawdzony partner to certyfikowany partner. Agencja Celna Antoniego Wnękowicza, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy – Certyfikat AEO w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, to znaczy podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Unii Europejskiej.