Customs Brokerage

Przesyłki kierowane z USA do Unii Europejskiej na mocy przepisów celnych podlegają procedurze odprawiy celnej przywozowej. Dompak Corpration współpracuje z Agencją Celną  Antoniego Wnękowicza, która oferuje dla naszych klientów kompleksową obsługę celną importowanych przesyłek.

Agencja Celna specjalizuje się w odprawie:

  • Mienia Przesiedlania – odprawa celna bez obecności klienta przy odprawie celnej
  • Odprawa pojazdów – samochodów, motocykli, ATV,
  • Odprawa przesyłkek handlowych
  • Rejestracja EORI
  • Procedura Tranzytu NCTS
  • Zabezpieczenie długu celnego
  • Magazyowanie pod dozorem celnym – Magazyn Czasowego Składowania

Agencja Celna znajduje się w Sękocinie Starym k. Warszawy gdzie znajduje się baza magazynowo – transportowa firmy oraz Miejsce Uznane Odpraw Celnych.

Sprawdzony partner to certyfikowany partner. Agencja Celna Antoniego Wnękowicza, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy Certyfikat AEO w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, to znaczy podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Unii Europejskiej.