Colné služby

Zásielky z USA do Európskej únie podliehajú na základe colných predpisov postupu colného odbavenia pri dovoze. Dompak Corpration spolupracuje s Colnou agentúrou Doma Services Antoni Wnękowicz, ktorá ponúka našim klientom komplexné colné služby pre dovážané zásielky.

Colná agentúra Doma Services sa špecializuje na odbavenie:

  • Majetku presídlenia – colné odbavenie bez prítomnosti klienta pri colnom odbavení
  • Odbavenie vozidiel – automobilov, motocyklov, ATV,
  • Odbavenie obchodných zásielok
  • Registráciu EORI
  • Postup tranzitu NCTS
  • Zaistenie colného dlhu
  • Uskladnenie pod colným dohľadom – Sklad na dočasné uskladnenie

Colná agentúra DOMA SERVICES sa nachádza v obci Sękocin Stary pri Varšave, kde je umiestnená skladová a dopravná základňa firmy a Uznávané miesto colného odbavenia.

Osvedčený partner je certifikovaným partnerom. Colná agentúra DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz má status oprávneného podnikateľa – Certifikát AEO na zjednodušené colné postupy. Status AEO je inštitúcia Colného kódexu Spoločenstva, ktorá bola zavedená do právneho poriadku Európskej únie 1. januára 2008 s cieľom vytvoriť bezpečný reťazec dodávok. Udelenie statusu AEO je uznaním podnikateľa za Oprávnený hospodársky subjekt, to znamená privilegovaný subjekt, ktorý má celú radu výhod pri obchodnej výmene tovarov. Status AEO udelený v jednom členskom štáte Európskej únie je uznávaný v celej Európskej únii.