Preprava vozidla

Uskutočňujeme zásielky automobilov, motocyklov, ATV z USA do Poľska, ako aj na individuálnu objednávku na ľubovoľné miesto v Európe.

Automobil alebo akékoľvek iné vozidlo môže do Poľska poslať osoba, ktorá je jeho vlastníkom.

Dokumenty potrebné v USA pre takúto zásielku:

 • List vlastníctva vozidla (Certificate of Title)
 • Technický preukaz vozidla (Registration Card)
 • ID vlastníka vozidla (Driver’s License alebo passport)
 • Ak je vozidlo nové (do 2 rokov používania), môže americký colný úrad požiadať o doklad o kúpe alebo o úplnej úhrade ceny vozidla.

Dokumenty potrebné na vyzdvihnutie vozidla v Poľsku:

Vozidlo ako súčasť majetku presídlenia

 • Originálny list vlastníctva vozidla preložený do poľštiny úradným prekladateľom v Poľsku
 • Americký technický preukaz vozidla
 • Potvrdenie o trvalom pobyte v Poľsku
 • Občiansky preukaz alebo poľský pas
 • Dokumenty potvrdzujúce viac ako 1-ročný pobyt zákazníka v USA (napr. účty za elektrinu, plyn, telefón s uvedením mena dotyčnej osoby)

Vozidlo ako tovar na vyclenie

 • Originálny list vlastníctva vozidla preložený do poľštiny úradným prekladateľom v Poľsku
 • Občiansky preukaz alebo pas osoby, ktorá je príjemcom vozidla v Poľsku

Preprava automobilu námornou cestou trvá cca 5 – 6 týždňov. Po dodaní vozidla do Varšavy má zákazník niekoľko dní na jeho vyzdvihnutie. Ak je potrebné auto dlhšie skladovať, kontaktujte zástupcu firmy Dompak, aby sa predĺžila doba skladovania.

Autom dovezeným do Poľska môžete ihneď začať jazdiť, musíte si však kúpiť tzv. hraničné poistenie, platné 30 dní (za predpokladu, že vozidlo má ešte americké registračné tabule). Ak však zákazník z rôznych dôvodov nechce alebo nemôže vyjsť vozidlom zo skladu, ponúkame službu prepravy vozidla do miesta bydliska zákazníka.

Pomáhame pri riešení všetkých formalít!

Osobné auto do dĺžky 18 ft

od $1250

Osobné auto s dĺžkou viac ako 18 ft

od $1450